ПРЕГЛЕД

Този уебсайт / приложение се управлява от www.jdlover.com екип. В целия уебсайт / приложението термините "ние", "нас" и "наш" се отнасят до www.jdlover.com екип. www.jdlover.com предлага този уебсайт / приложение, включително цялата информация, инструменти и услуги, достъпни от този сайт за вас, потребителя, при условие че приемете всички условия, политики и известия, посочени тук.

Като посетите нашия сайт и / или закупите нещо от нас, вие се ангажирате с нашата "Услуга" и се съгласявате да бъдете обвързани със следните правила и условия ("ОБЩИ УСЛОВИЯ", "Условия"), включително тези допълнителни условия, условия и политики, посочени тук и / или достъпни чрез хипервръзка. Тези ОБЩИ УСЛОВИЯ се прилагат за всички потребители на сайта, включително, без ограничение, потребители, които са браузъри, доставчици, клиенти, търговци и / или сътрудници на съдържание.

Моля, прочетете внимателно тези ОБЩИ УСЛОВИЯ, преди да осъществите достъп до или да използвате нашия уебсайт / приложение. С достъпа до или използването на която и да е част от сайта, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези ОБЩИ УСЛОВИЯ. Ако не сте съгласни с всички условия на това споразумение, тогава не можете да получите достъп до уебсайта / приложението или да използвате услуги. Ако тези ОБЩИ УСЛОВИЯ се считат за оферта, приемането е изрично ограничено до тези ОБЩИ УСЛОВИЯ.

Всички нови функции или инструменти, които се добавят към текущия магазин, също са предмет на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ. Можете да прегледате най-актуалната версия на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ по всяко време на тази страница. Ние си запазваме правото да актуализираме, променяме или заменяме която и да е част от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, като публикуваме актуализации и/или промени в нашия уебсайт / приложение. Ваша отговорност е да проверявате периодично тази страница за промени. Продължаването на използването или достъпа до уебсайта / приложението след публикуването на каквито и да е промени представлява приемане на тези промени.

РАЗДЕЛ 1 - УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН

Като се съгласявате с тези ОБЩИ УСЛОВИЯ, не можете да използвате нашите продукти за незаконни или неоторизирани цели, нито можете, при използването на Услугата, да нарушавате закони във вашата юрисдикция (включително, но не само, закони за авторското право).
Не трябва да предавате никакви червеи, вируси или код с разрушително естество.
Нарушение или нарушение на което и да е от Условията ще доведе до незабавно прекратяване на вашите Услуги.

РАЗДЕЛ 2 - ОБЩИ УСЛОВИЯ

Запазваме си правото да откажем услуга на всеки по каквато и да е причина по всяко време.
Вие разбирате, че вашето съдържание (без информация за кредитна карта) може да бъде прехвърлено некриптирано и да включва (а) предаване през различни мрежи; и (б) промени за съответствие и адаптиране към техническите изисквания на свързващите мрежи или устройства. Информацията за кредитната карта винаги е криптирана по време на прехвърляне през мрежи.
Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или експлоатирате която и да е част от Услугата, използването на Услугата или достъпа до Услугата или какъвто и да е контакт на уебсайта / приложението, чрез което се предоставя услугата, без изрично писмено разрешение от нас.
Заглавията, използвани в това споразумение, са включени само за удобство и няма да ограничават или засягат по друг начин тези Условия.

РАЗДЕЛ 3 - ТОЧНОСТ, ПЪЛНОТА И СРОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Ние не носим отговорност, ако информацията, предоставена на този сайт, не е точна, пълна или актуална. Материалът на този сайт е предоставен само за обща информация и не трябва да се разчита или да се използва като единствена основа за вземане на решения без консултация с първични, по-точни, по-пълни или по-навременни източници на информация. Всяко разчитане на материала на този сайт е на ваш собствен риск.
Този сайт може да съдържа определена историческа информация. Историческата информация по необходимост не е актуална и се предоставя само за ваша справка. Запазваме си правото да променяме съдържанието на този сайт по всяко време, но нямаме задължение да актуализираме каквато и да е информация на нашия сайт. Вие се съгласявате, че е ваша отговорност да наблюдавате промените в нашия сайт.

РАЗДЕЛ 4 - МОДИФИКАЦИИ НА УСЛУГАТА И ЦЕНИТЕ

Цените за нашите продукти подлежат на промяна без предизвестие.
Запазваме си правото по всяко време да променим или прекратим Услугата (или която и да е част или съдържание от нея) без предизвестие по всяко време.
Ние няма да носим отговорност пред вас или трета страна за каквато и да е промяна, промяна на цената, спиране или прекратяване на Услугата.

РАЗДЕЛ 5 - ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ (ако е приложимо)

Някои продукти или услуги могат да бъдат достъпни изключително онлайн чрез уебсайта / приложението. Тези продукти или услуги може да имат ограничени количества и подлежат на връщане или замяна само съгласно нашата Политика за връщане.
Положихме всички усилия да покажем възможно най-точно цветовете и изображенията на нашите продукти, които се появяват в магазина. Не можем да гарантираме, че дисплеят на монитора на вашия компютър с какъвто и да е цвят ще бъде точен.
Ние си запазваме правото, но не сме задължени да ограничим продажбите на нашите продукти или Услуги до всяко лице, географски регион или юрисдикция. Можем да упражним това право за всеки отделен случай. Запазваме си правото да ограничаваме количествата на всички продукти или услуги, които предлагаме. Всички описания на продукти или ценообразуване на продукти подлежат на промяна по всяко време без предизвестие, по наше усмотрение. Запазваме си правото да прекратим производството на всеки продукт по всяко време. Всяка оферта за всеки продукт или услуга, направени на този сайт, е невалидна, когато е забранена.
Ние не гарантираме, че качеството на продуктите, услугите, информацията или друг материал, закупен или получен от вас, ще отговори на вашите очаквания или че всички грешки в Услугата ще бъдат коригирани.

РАЗДЕЛ 6 - ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ТАККУВАНЕ И СМЕТКА

Запазваме си правото да откажем всяка поръчка, която направите при нас. Ние можем, по наше собствено усмотрение, да ограничим или анулираме закупените количества на човек, на домакинство или на поръчка. Тези ограничения могат да включват поръчки, направени от или под един и същ клиентски акаунт, същата кредитна карта и/или поръчки, които използват един и същ адрес за фактуриране и/или доставка. В случай, че направим промяна или анулираме поръчка, може да се опитаме да ви уведомим, като се свържем с имейла и/или адреса за фактуриране/телефонния номер, предоставени по време на направата на поръчката. Запазваме си правото да ограничаваме или забраняваме поръчки, които, по наша преценка, изглеждат направени от дилъри, дистрибутори или дистрибутори.

Вие се съгласявате да предоставите актуална, пълна и точна информация за покупка и акаунт за всички покупки, направени в нашия магазин. Вие се съгласявате своевременно да актуализирате акаунта си и друга информация, включително вашия имейл адрес и номера на кредитни карти и дати на изтичане, за да можем да завършим транзакциите ви и да се свържем с вас, ако е необходимо.

За повече подробности, моля, прегледайте нашата Политика за връщане.

РАЗДЕЛ 7 - ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

Можем да ви предоставим достъп до инструменти на трети страни, върху които нито наблюдаваме, нито имаме контрол или въвеждане.
Вие потвърждавате и се съгласявате, че предоставяме достъп до такива инструменти „както е“ и „както е налично“ без никакви гаранции, представителства или условия от какъвто и да е вид и без никакво одобрение. Ние няма да носим никаква отговорност, произтичаща от или свързана с използването от ваша страна на опционални инструменти на трети страни.
Всяко използване от ваша страна на допълнителни инструменти, предлагани чрез сайта, е изцяло на ваш собствен риск и преценка и трябва да се уверите, че сте запознати и одобрявате условията, при които инструментите се предоставят от съответния(ите) доставчик(и) трета страна.
Също така в бъдеще можем да предлагаме нови услуги и / или функции чрез уебсайта / приложението (включително пускането на нови инструменти и ресурси). Такива нови функции и / или услуги също са предмет на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

РАЗДЕЛ 8 – ВРЪЗКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Определено съдържание, продукти и услуги, достъпни чрез нашата Услуга, може да включват материали от трети страни.
Връзките на трети страни в този сайт могат да ви насочат към уебсайтове на трети страни, които не са свързани с нас. Ние не носим отговорност за проверка или оценка на съдържанието или точността и не гарантираме и няма да носим никаква отговорност или отговорност за материали или уебсайтове на трети страни, или за всякакви други материали, продукти или услуги на трети страни.
Ние не носим отговорност за каквито и да било вреди или щети, свързани с покупката или използването на стоки, услуги, ресурси, съдържание или всякакви други транзакции, извършени във връзка с уебсайтове на трети страни. Моля, прегледайте внимателно политиките и практиките на трети страни и се уверете, че ги разбирате, преди да предприемете транзакция. Оплаквания, претенции, опасения или въпроси относно продукти на трети страни трябва да бъдат насочени към третата страна.

РАЗДЕЛ 9 – КОМЕНТАРИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ОБРАТНАТА СРЕДСТВА И ДРУГИ ИЗПЪЛНЕНИЯ

Ако по наше искане изпратите определени конкретни предложения (например конкурсни записи) или без искане от нас, вие изпращате творчески идеи, предложения, предложения, планове или други материали, независимо дали онлайн, по имейл, по пощата или по друг начин (заедно, „коментари“), вие се съгласявате, че можем по всяко време, без ограничения, да редактираме, копираме, публикуваме, разпространяваме, превеждаме и по друг начин да използваме във всяка медия всички коментари, които ни препратите. Ние сме и няма да бъдем задължени (1) да поддържаме поверителни коментари; (2) да плати обезщетение за всякакви коментари; или (3) да отговорите на всякакви коментари.
Ние можем, но нямаме задължение да наблюдаваме, редактираме или премахваме съдържание, което определим по свое усмотрение, че е незаконно, обидно, заплашително, клеветническо, клеветническо, порнографско, нецензурно или по друг начин нежелателно или нарушава интелектуалната собственост на която и да е страна или настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.
Вие се съгласявате, че вашите коментари няма да нарушават никакви права на трета страна, включително авторски права, търговска марка, поверителност, личност или друго лично или право на собственост. Освен това се съгласявате, че вашите коментари няма да съдържат клеветнически или по друг начин незаконни, обидни или нецензурни материали, или да съдържат компютърни вируси или друг злонамерен софтуер, които биха могли по някакъв начин да повлияят на работата на Услугата или на свързания с нея уебсайт / приложение. Нямате право да използвате фалшив имейл адрес, да се представяте за някой друг освен себе си или по друг начин да заблуждавате нас или трети страни относно произхода на коментарите. Вие сте изцяло отговорни за всички коментари, които правите, и тяхната точност. Ние не поемаме отговорност и не поемаме отговорност за коментари, публикувани от вас или трета страна.

РАЗДЕЛ 10 - ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Предоставянето на лична информация чрез магазина се урежда от нашата Политика за поверителност.

РАЗДЕЛ 11 - ГРЕШКИ, НЕТОЧНОСТИ И ПРОПУСКИ

Понякога на нашия сайт или в Услугата може да има информация, която съдържа печатни грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до описания на продукти, цени, промоции, оферти, такси за доставка на продукти, време за доставка и наличност. Ние си запазваме правото да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски, както и да променяме или актуализираме информация или да анулираме поръчки, ако някаква информация в Услугата или на свързан уебсайт / приложение е неточна по всяко време без предизвестие (включително след като сте изпратили поръчката си).
Ние не поемаме задължение да актуализираме, изменяме или изясняваме информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт / приложение, включително, без ограничение, информация за цените, освен ако това не се изисква от закона. Не трябва да се приема конкретна дата за актуализация или опресняване, приложена в Услугата или на който и да е свързан уебсайт / приложение, за да се посочи, че цялата информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт / приложение е променена или актуализирана.

РАЗДЕЛ 12 - ЗАБРАНЕНА УПОТРЕБА

В допълнение към други забрани, посочени в ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ви е забранено да използвате сайта или неговото съдържание: (а) за каквато и да е незаконна цел; б) да приканва други лица да извършват или да участват в незаконни действия; (в) да нарушавате международни или британски разпоредби, правила, закони или местни наредби; (г) да нарушаваме или нарушаваме нашите права на интелектуална собственост или правата на интелектуална собственост на други лица; (д) да тормозят, злоупотребяват, обиждат, нараняват, клеветят, клеветят, омаловажават, сплашват или дискриминират въз основа на пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, национален произход или увреждане; е) да подават невярна или подвеждаща информация; (ж) да качвате или предавате вируси или друг вид зловреден код, който ще бъде или може да бъде използван по начин, който ще повлияе на функционалността или работата на Услугата или на свързан уебсайт / приложение, други уебсайтове или интернет; (з) да събираме или проследяваме личната информация на други лица; (i) за спам, фиш, фарм, претекст, паяк, обхождане или остъргване; й) с каквато и да е нецензурна или неморална цел; или (к) да се намесвате или да заобикаляте функциите за сигурност на Услугата или на който и да е свързан уебсайт / приложение, други уебсайтове или интернет. Ние си запазваме правото да прекратим използването на Услугата или всеки свързан уебсайт / приложение за нарушаване на някоя от забранените употреби.

РАЗДЕЛ 13 - ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ; ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Ние не гарантираме, заявяваме и не гарантираме, че използването на нашата услуга от ваша страна ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки.
Ние не гарантираме, че резултатите, които могат да бъдат получени от използването на услугата, ще бъдат точни или надеждни.
Вие се съгласявате, че от време на време можем да премахваме услугата за неопределен период от време или да анулираме услугата по всяко време, без да ви уведомяваме.
Вие изрично се съгласявате, че използването или невъзможността да използвате услугата е на ваш риск. Услугата и всички продукти и услуги, предоставени ви чрез услугата, се предоставят (освен изрично посочено от нас) „както е“ и „както е налично“ за ваша употреба, без каквито и да било представители, гаранции или условия от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се, включително всички подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, търговско качество, годност за определена цел, дълготрайност, право на собственост и ненарушение.
В никакъв случай ние, нашите директори, длъжностни лица, служители, филиали, агенти, изпълнители, стажанти, доставчици, доставчици на услуги или лицензодатели не носим отговорност за каквито и да е наранявания, загуби, искове или каквито и да било преки, косвени, случайни, наказателни, специални или последващи щети от всякакъв вид, включително, без ограничение, загубени печалби, загубени приходи, загубени спестявания, загуба на данни, разходи за замяна или други подобни щети, Независимо дали се основава на договор, закононарушение (включително небрежност), строга отговорност или по друг начин, произтичаща от използването на някоя от Услугите или Продуктите, закупени чрез Услугата, или за всякакви други искове, свързани по някакъв начин с използването на Услугата или Продукта, включително, но не само, грешки или пропуски в съдържанието, или всяка загуба или повреда от какъвто и да е вид, понесена в резултат на използването на услугата или на каквото и да е съдържание (или продукт), публикувано, предадено или по друг начин предоставено чрез услугата, дори ако е уведомено за тяхната възможност. Тъй като някои държави или юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на отговорността за последващи или случайни щети, в такива държави или юрисдикции нашата отговорност ще бъде ограничена до максималната степен, разрешена от закона.

РАЗДЕЛ 14 - ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да обезщетявате, защитавате и предпазвате нас и нашите родители, дъщерни дружества, филиали, партньори, служители, директори, агенти, изпълнители, лицензодатели, доставчици на услуги, подизпълнители, доставчици, стажанти и служители, безвредни от всякакви искове или искания, включително разумни адвокатски хонорари, направени от трета страна поради или произтичащи от нарушаването на тези ОБЩИ УСЛОВИЯ или документите, които те включват чрез препратка, или Вашето нарушение на който и да е закон или правата на трета страна.

РАЗДЕЛ 15 - ДЕЛИМОСТ

В случай, че някоя от разпоредбите на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ бъде определена като незаконна, невалидна или неприложима, тази разпоредба все пак ще бъде изпълнима в максимална степен, разрешена от приложимото право, и неприложимата част ще се счита за отделена от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, такова определяне не засяга валидността и приложимостта на други останали разпоредби.

РАЗДЕЛ 16 - ПРЕКРАТЯВАНЕ

Задълженията и задълженията на страните, поети преди датата на прекратяване, остават в сила след прекратяването на това споразумение за всички цели.
Тези ОБЩИ УСЛОВИЯ са ефективни, освен ако и докато не бъдат прекратени от вас или от нас. Можете да прекратите тези ОБЩИ УСЛОВИЯ по всяко време, като ни уведомите, че вече не желаете да използвате нашите Услуги или когато престанете да използвате нашия сайт.
Ако по наша преценка не успеете или подозираме, че не сте спазили някое условие или разпоредба на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, ние също можем да прекратим настоящото споразумение по всяко време без предизвестие и вие ще останете отговорни за всички суми, дължими до и включително датата на прекратяване; и/или съответно може да Ви откаже достъп до нашите Услуги (или част от тях).

РАЗДЕЛ 17 - ЦЯЛОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Неуспехът на нас да упражним или приложим което и да е право или разпоредба на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ не представлява отказ от такова право или разпоредба.
Тези ОБЩИ УСЛОВИЯ и всички политики или правила за работа, публикувани от нас на този сайт или по отношение на Услугата, представляват цялото споразумение и разбирателство между вас и нас и уреждат използването на Услугата, замествайки всички предишни или едновременни споразумения, съобщения и предложения, устни или писмени, между вас и нас (включително, но не само, всички предишни версии на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ).
Всякакви неясноти в тълкуването на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ не се тълкуват срещу съставящата страна.

РАЗДЕЛ 18 - ПРИЛАГАНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Тези Условия за ползване и всички отделни споразумения, чрез които Ви предоставяме Услуги, се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Обединеното кралство.

РАЗДЕЛ 19 - ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Можете да прегледате най-актуалната версия на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ по всяко време на тази страница.
Ние си запазваме правото, по наше усмотрение, да актуализираме, променяме или заменяме която и да е част от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, като публикуваме актуализации и промени в нашия уебсайт / приложение. Ваша отговорност е периодично да проверявате нашия уебсайт / приложение за промени. Продължаването на използването или достъпа до нашия уебсайт / приложение или Услугата след публикуването на промени в тези ОБЩИ УСЛОВИЯ представлява приемане на тези промени.